Profilaktykawaga
1. Lepiej zapobiegać, niż leczyć


Już w okresie dzieciństwa powinniśmy zadbać o właściwą dietę malca. Pierwsze 3-7 lat życia to czas, w którym rodzice czy opiekunowie kształtują prawidłową postawę żywieniową dziecka. Pamiętajmy, że nawyki ukształtowane w młodym wieku będą przez niego powielane także w życiu dorosłym.

Profilaktyka powinna skupiać się na trzech celach:

  • nauczeniu dziecka prawidłowych zasad zdrowego odżywiania
  • pokryciu zapotrzebowania malca na wszystkie składniki odżywcze i energetyczne, zgodne z zalecanymi normami
  • doborze produktów spożywczych dostarczających składników odżywczych we właściwych proporcjach

2. Kontroluj masę ciała dziecka


W ostatnich latach liczba dzieci z nadwagą i otyłych znacznie wzrosła, dlatego warto systematycznie kontrolować masę ciała swojego dziecka. Aby ocenić, czy jego waga jest prawidłowa, możesz skorzystać z siatki centylowej. Wystarczy, że na stosownym dla płci dziecka wykresie oznaczysz parametry:

  • wieku dziecka na osi poziomej
  • oceniany parametr, np. masa ciała czy BMI na osi pionowej

Z tych punktów prowadź proste prostopadłe do danej osi, aż do momentu ich przecięcia. Położenie punktu przecięcia należy odnieść względem jednej z przechodzących przez siatkę krzywych. Otrzymany wynik, który znajdzie się przykładowo na 97. centylu oznacza, że u 97% dzieci z badanej populacji badany parametr ma niższą wartość, a tylko u 3% wyższą.

Za normę uważa się zakres miedzy 3. a 97. centylem. Natomiast wartości między centylami 3 a 10 i 90 a 97 stanowią pogranicze normy, dlatego też należy uważnie obserwować dzieci, których wyniki uplasują się w tych przedziałach.

3. Posiłki dzieci – ile powinno ich być?


Bardzo ważne jest, aby posiłki w ciągu dnia były spożywane w odstępach 3-4 godzin. Dzięki takiemu rozplanowaniu mamy pewność, że organizm naszej pociechy będzie zużywał dostarczoną energię na swoje bieżące potrzeby, a nie odkładał ją w postaci tkanki tłuszczowej. W ten sposób zapobiegniemy nadwadze i otyłości u dzieci oraz chorobom, które z nich wynikają.

Regularne spożywanie posiłków gwarantuje stały poziom dostarczania energii do mózgu, a tym samym jego optymalną wydajność. Pamiętajmy, że śniadanie powinno być zjedzone do godziny od momentu wstania, a ostatni posiłek – około trzech godzin przed snem.

 

4. Gdy dziecku chce się pić


Podstawowym napojem dzieci powinna być oczywiście woda, która odgrywa bardzo ważną rolę we wszystkich procesach zachodzących w organizmie. Już od wczesnych lat dzieciństwa należy zachęcać najmłodszych do jej spożywania. Jeśli maluch nie chce pić wody, alternatywą może być herbata owocowa, np. z malin czy aronii, które są naturalnie słodkie. Unikajmy podawania dzieciom mocnej czarnej i słodzonej herbaty, a najlepiej zastąpmy ją herbatą zieloną, np. z dodatkiem suszonych owoców.