O ekspertach

Joanna Rutkowska, psycholog


Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje wychowawcze. Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi. Brała udział w czteroletnim szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Biegle posługuje się metodą dialogu motywującego, z którego prowadzi także szkolenia.

 

 

 

 

Magdalena Jarzynka – Jendrzejewska, ekspert ds. zdrowego żywienia


Specjalista z zakresu dietetyki, współwłaścicielka poradni dietetycznej Dietosfera. Pani Magda posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Specjalizuje się w dietoprofilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych (tj. cukrzyca, choroby układu krążenia, otyłość), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Maria Sokołowska, ekspert w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole

Terapeutka oraz współautorka dwóch podręczników na temat doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Pani Maria pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Polskim Zespole ds. Projektu Szkoły Promującej Zdrowie oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej jako główny specjalista ds. promocji zdrowia w szkole. Przez wiele lat kierowała Pracownią Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.